پوکر

راهنمای پوکر تگزاس هولدم

Posted on
پوکر تگزاس هولدم

راهنمای پوکر تگزاس هولدم پوكر تگزاس هولدم نوعى از پوكر است كه در آن دو كارت به هر بازيكن داده مى شود و به ترتيب ٥ كارت هم روى ميز قرار داده مى شود و بازيكنى برنده مى شود كه بهترين تركيب ٥ تايى از اين ٧ كارت را داشته باشد در شروع بازى ، […]