پوکر

پوکر چیست؟ What is poker

Posted on
بازی پوکر

پوکر چیست؟ یا What is Poker واقعا پوکر چیست و یعنی چه و اصلا به چه دردی میخورد؟ همه این موارد سوالات کاربرانی هست که برای اولین بار با بازی پوکر آشنا میشوند. باید بگوییم که پوکر یک بازی هست. یک بازی سرگرمی و تفریحی و فکری و درامدی که به تنهایی شامل همه این […]